Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/01/2017 05:50 Đến: 29/01/2017 07:05 Chuyến bay: VN104
Ngày về: 02/02/2017 16:00 Đến: 02/02/2017 17:25 Chuyến bay: VN127

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 10,990,000 đ 7,000,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 10,190,000 đ 7,000,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 7,195,000 đ 3,500,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 4,200,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,000,000 đ 2,000,000 đ