Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 31/01/2017 08:00 Đến: 31/01/2017 09:15 Chuyến bay: VN112
Ngày về: 04/02/2017 18:50 Đến: 04/02/2017 20:05 Chuyến bay: VN135

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 9,990,000 đ 9,990,000 đ 9,990,000 đ 7,000,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 8,690,000 đ 8,690,000 đ 8,690,000 đ 7,000,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 6,445,000 đ 6,445,000 đ 6,445,000 đ 3,500,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 4,200,000 đ 4,200,000 đ 4,200,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ