Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/04/2018 09:00 Đến: 29/04/2018 10:10 Chuyến bay: VN1344
Ngày về: 01/05/2018 17:55 Đến: 01/05/2018 18:55 Chuyến bay: VN1349

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 11,990,000 đ 8,184,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 8,992,500 đ 8,184,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,000,000 đ 4,092,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 400,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ 6,000,000 đ