Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 13/10/2017 13:25 Đến: 13/10/2017 14:25 Chuyến bay: VJ608
Ngày về: 15/10/2017 22:35 Đến: 15/10/2017 23:35 Chuyến bay: VJ615

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 5,990,000 đ 5,990,000 đ 5,990,000 đ 4,500,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,492,500 đ 4,492,500 đ 4,492,500 đ 4,500,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,250,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 220,000 đ 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 3,500,000 đ 3,500,000 đ 3,500,000 đ 3,500,000 đ