Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 18/01/2017 08:50 Đến: 18/01/2017 09:50 Chuyến bay: VJ606
Ngày về: 20/01/2017 22:50 Đến: 20/01/2017 23:50 Chuyến bay: VJ615

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,390,000 đ 0 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,390,000 đ 0 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,445,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 2,500,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 0 đ