Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 3,390,000 đ 3,390,000 đ 3,390,000 đ 0 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 1,695,000 đ 1,695,000 đ 1,695,000 đ 0 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ 1,500,000 đ 1,500,000 đ