Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 20/10/2017 19:00 Đến: 20/10/2017 20:00 Chuyến bay: VN1414
Ngày về: 22/10/2017 20:45 Đến: 22/10/2017 21:40 Chuyến bay: VN1415

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 3,190,000 đ 3,190,000 đ 3,190,000 đ 0 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 2,345,000 đ 2,345,000 đ 2,345,000 đ 0 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 1,500,000 đ 1,500,000 đ 1,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 150,000 đ 150,000 đ 150,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 700,000 đ 700,000 đ 700,000 đ 0 đ