Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/01/2018 06:05 Đến: 26/01/2018 07:05 Chuyến bay: VJ206
Ngày về: 28/01/2018 19:45 Đến: 28/01/2018 20:55 Chuyến bay: VJ383

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,390,000 đ 3,390,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,292,500 đ 3,390,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 1,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,200,000 đ 1,200,000 đ