Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 03/11/2017 07:35 Đến: 03/11/2017 08:35 Chuyến bay: VJ206
Ngày về: 05/11/2017 17:45 Đến: 05/11/2017 18:55 Chuyến bay: VJ385

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 03/11/2017 05:30
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,990,000 đ 3,500,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,595,000 đ 3,500,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,200,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ

  Ghi chú