Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/11/2017 06:00 Đến: 24/11/2017 07:00 Chuyến bay: VJ206
Ngày về: 26/11/2017 19:45 Đến: 26/11/2017 20:55 Chuyến bay: VJ383

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 5,790,000 đ 4,500,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,995,000 đ 4,500,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,200,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ