Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/11/2017 07:35 Đến: 29/11/2017 08:35 Chuyến bay: VJ206
Ngày về: 01/12/2017 17:45 Đến: 01/12/2017 18:55 Chuyến bay: VJ385

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,990,000 đ 4,990,000 đ 4,990,000 đ 3,500,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,595,000 đ 3,595,000 đ 3,595,000 đ 3,500,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,200,000 đ 2,200,000 đ 2,200,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 220,000 đ 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ 1,000,000 đ 1,000,000 đ