Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/12/2017 06:15 Đến: 29/12/2017 07:15 Chuyến bay: VJ206
Ngày về: 31/12/2017 19:45 Đến: 31/12/2017 20:55 Chuyến bay: VJ383

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,590,000 đ 6,590,000 đ 6,590,000 đ 4,890,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,942,500 đ 4,942,500 đ 4,942,500 đ 4,890,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,500,000 đ 2,500,000 đ 2,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 220,000 đ 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,700,000 đ 1,700,000 đ 1,700,000 đ 2,200,000 đ