Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 19/10/2017 06:50 Đến: 19/10/2017 08:00 Chuyến bay: VJ380
Ngày về: 21/10/2017 17:45 Đến: 21/10/2017 18:45 Chuyến bay: VJ385

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,790,000 đ 4,790,000 đ 4,790,000 đ 0 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,395,000 đ 3,395,000 đ 3,395,000 đ 0 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 220,000 đ 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 600,000 đ 600,000 đ 600,000 đ 600,000 đ