Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 02/11/2017 06:45 Đến: 02/11/2017 07:55 Chuyến bay: VJ380
Ngày về: 04/11/2017 19:45 Đến: 04/11/2017 20:55 Chuyến bay: VJ385

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 3,990,000 đ 3,990,000 đ 3,990,000 đ 0 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 2,995,000 đ 2,995,000 đ 2,995,000 đ 0 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 220,000 đ 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 600,000 đ 600,000 đ 600,000 đ 600,000 đ