Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 06/02/2019 11:25 Đến: 06/02/2019 12:25 Chuyến bay: VJ698
Ngày về: 08/02/2019 21:05 Đến: 08/02/2019 22:05 Chuyến bay: VJ611

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 06/02/2019 09:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,390,000 đ 0 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,542,500 đ 0 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 350,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,900,000 đ 0 đ

  Ghi chú