Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 21/02/2017 12:20 Đến: 21/02/2017 13:20 Chuyến bay: VJ325
Ngày về: 23/02/2017 13:55 Đến: 23/02/2017 14:55 Chuyến bay: VJ328

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,390,000 đ 3,390,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,390,000 đ 3,390,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,195,000 đ 1,695,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 2,000,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,300,000 đ 1,300,000 đ