Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 14/01/2017 14:00 Đến: 14/01/2007 15:00 Chuyến bay: VN1821
Ngày về: 16/01/2017 17:25 Đến: 16/01/2017 18:25 Chuyến bay: VN1824

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,590,000 đ 3,790,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,590,000 đ 3,790,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,295,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 2,000,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,300,000 đ 1,300,000 đ