Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/03/2019 09:45 Đến: 29/03/2019 10:45 Chuyến bay: VJ323
Ngày về: 31/03/2019 17:05 Đến: 31/03/2019 18:05 Chuyến bay: VJ326

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 29/03/2019 07:45
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 8,390,000 đ 6,400,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 6,292,500 đ 6,400,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 6,292,500 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 5,500,000 đ 5,500,000 đ

  Ghi chú