Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 13/10/2017 10:10 Đến: 13/10/2017 11:10 Chuyến bay: VJ323
Ngày về: 15/10/2017 16:35 Đến: 15/10/2017 17:35 Chuyến bay: VJ328

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,590,000 đ 5,190,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,942,500 đ 5,190,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,942,500 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 3,500,000 đ 0 đ

  Ghi chú