Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 28/09/2018 10:10 Đến: 28/09/2018 11:10 Chuyến bay: VJ323
Ngày về: 30/09/2018 16:50 Đến: 30/09/2018 17:50 Chuyến bay: VJ326

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 28/09/2018 08:30
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,590,000 đ 6,090,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,692,500 đ 6,090,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 5,692,500 đ 4,568,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 5,000,000 đ 5,000,000 đ

  Ghi chú