Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 20/01/2017 10:10 Đến: 20/01/2017 11:10 Chuyến bay: VJ325
Ngày về: 22/01/2017 18:10 Đến: 22/01/2017 19:10 Chuyến bay: VJ332

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,390,000 đ 4,390,000 đ 4,390,000 đ 3,290,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,390,000 đ 4,390,000 đ 4,390,000 đ 3,290,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,195,000 đ 3,195,000 đ 3,195,000 đ 1,645,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,800,000 đ 1,800,000 đ 1,800,000 đ 1,500,000 đ