Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/09/2018 09:40 Đến: 29/09/2018 10:40 Chuyến bay: VJ339
Ngày về: 01/10/2018 14:25 Đến: 01/10/2018 15:25 Chuyến bay: VJ328

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,390,000 đ 3,190,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,292,500 đ 3,190,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 1,800,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,300,000 đ 1,300,000 đ

  Ghi chú