Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 20/01/2017 09:05 Đến: 20/01/2017 10:05 Chuyến bay: VN8055
Ngày về: 22/01/2017 10:35 Đến: 22/01/2017 11:40 Chuyến bay: VN8054
Giá tour & Phụ thu phòng đơn:
Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 5,990,000 đ 5,990,000 đ 6,690,000 đ 3,790,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,163,000 đ 5,163,000 đ 5,863,000 đ 3,790,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,823,000 đ 3,823,000 đ 4,173,000 đ 1,895,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 2,483,000 đ 2,483,000 đ 2,483,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ 2,000,000 đ 1,200,000 đ