Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 22/09/2017 08:55 Đến: 22/09/2017 09:55 Chuyến bay: VN8055
Ngày về: 24/09/2017 16:10 Đến: 24/09/2017 17:15 Chuyến bay: VN8054

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,790,000 đ 6,790,000 đ 7,490,000 đ 3,490,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,092,500 đ 5,092,500 đ 5,792,500 đ 3,490,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,483,000 đ 2,483,000 đ 2,483,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 330,000 đ 330,000 đ 330,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ 2,000,000 đ 1,500,000 đ