Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/01/2019 09:25 Đến: 26/01/2019 10:25 Chuyến bay: VJ339
Ngày về: 28/01/2019 17:05 Đến: 28/01/2019 18:05 Chuyến bay: VJ326

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 26/01/2019 07:25
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,990,000 đ 3,890,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,742,500 đ 3,890,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 1,800,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,700,000 đ 1,700,000 đ

  Ghi chú