Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 06/02/2019 13:30 Đến: 06/02/2019 14:30 Chuyến bay: VJ331
Ngày về: 08/02/2019 12:55 Đến: 08/02/2019 13:55 Chuyến bay: VJ324

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 06/02/2019 11:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,990,000 đ 4,590,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,992,500 đ 4,590,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,300,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,000,000 đ 2,000,000 đ

  Ghi chú