Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/02/2019 09:25 Đến: 07/02/2019 10:25 Chuyến bay: VJ339
Ngày về: 09/02/2019 11:15 Đến: 09/02/2019 12:15 Chuyến bay: VJ322

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/02/2019 07:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,590,000 đ 4,500,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,692,500 đ 4,500,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,200,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 420,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,800,000 đ 1,800,000 đ

  Ghi chú