Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 08/02/2019 09:45 Đến: 08/02/2019 10:40 Chuyến bay: VJ323
Ngày về: 10/02/2019 17:05 Đến: 10/02/2019 18:10 Chuyến bay: VJ326

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 08/02/2019 07:15
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,290,000 đ 4,290,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,467,500 đ 4,290,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,300,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ

  Ghi chú