Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/10/2018 07:00 Đến: 01/10/2018 08:00 Chuyến bay: VJ325
Ngày về: 03/10/2018 11:40 Đến: 03/10/2018 12:40 Chuyến bay: VJ322

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,590,000 đ 3,390,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,442,500 đ 3,390,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 1,800,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ

  Ghi chú