Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 31/05/2019 09:20 Đến: 31/05/2019 15:40 Chuyến bay: AK576+AK715
Ngày về: 05/06/2019 07:55 Đến: 05/06/2019 08:50 Chuyến bay: AK575

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 31/05/2019 07:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 12,990,000 đ 9,742,500 đ 1,299,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,000,000 đ 7,500,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Ghi chú

KHÔNG BAO GỒM: TIỀN TIP 70.000Đ/NGÀY/NGƯỜI. KHÔNG ĂN SÁNG + TRƯA NGÀY ĐẦU. NGÀY ĐI QUÁ CẢNH KUL 2 TIẾNG 15 PHÚT