Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 28/12/2017 20:15 Đến: 28/12/2017 23:45 Chuyến bay: 3K542
Ngày về: 02/01/2018 18:05 Đến: 02/01/2018 19:35 Chuyến bay: 3K541+3K686

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 28/12/2017 18:20
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 13,990,000 đ 12,690,000 đ 4,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 135 đ
Phụ thu phòng đơn 220 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 135 đ
Phụ thu phòng đơn 220 đ

  Ghi chú

KULL - SIN 3K686(14:35 - 15:45)