Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 03/07/2019 06:30 Đến: 03/07/2019 14:45 Chuyến bay: VN160+VN512
Ngày về: 09/07/2019 15:50 Đến: 09/07/2019 22:20 Chuyến bay: VN531+VN187

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 03/07/2019 04:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 03/07/2019 04:30

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 18,690,000 đ 16,820,000 đ 5,607,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú