Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 23/03/2018 14:30 Đến: 23/03/2018 21:15 Chuyến bay: BL164
Ngày về: 27/03/2018 09:15 Đến: 27/03/2018 14:50 Chuyến bay: BL165

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 09/03/2018 12:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 02/03/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 25,990,000 đ 22,092,000 đ 7,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 50 đ
Phụ thu phòng đơn 5,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú

BAY THẲNG ĐÀ NẴNG - OSAKA - HK JETSTAR