Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/05/2019 10:30 Đến: 01/05/2019 12:15 Chuyến bay: FD647
Ngày về: 05/05/2019 07:55 Đến: 05/05/2019 10:00 Chuyến bay: FD646

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 01/05/2019 07:30
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 28/04/2019 00:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 7,990,000 đ 7,191,000 đ 2,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 2,300,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 5,690,000 đ 5,121,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 2,300,000 đ

  Ghi chú