Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 10/08/2019 00:15 Đến: 10/08/2019 07:30 Chuyến bay: VJ5924
Ngày về: 14/08/2019 08:30 Đến: 14/08/2019 11:30 Chuyến bay: VJ5925

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 09/08/2019 20:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 06/08/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 29,990,000 đ 26,990,000 đ 8,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 7,580,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú

TOUR KHÔNG HOÀN KHÔNG HỦY KHÔNG ĐỔI; KHÔNG BAO GỒM TIỀN TIP 6USD/KHÁCH/NGÀY ~ 140,000 ĐỒNG/KHÁCH/NGÀY