Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 21/01/2017 04:15
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 20/01/2017 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 4,490,000 đ 3,368,000 đ 1,347,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 1,400,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 4,490,000 đ 3,368,000 đ 1,347,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,300,000 đ
Phụ thu phòng đơn 1,400,000 đ

  Ghi chú

Miễn visa Campuchia với khách Quốc tịch : Vietnam, Laos, Philippines, Malaysia,Singapore, Thailand, Myanmar