Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 06/04/2019 04:30 Đến: 06/04/2019 18:00 Chuyến bay: XE DI
Ngày về: 09/04/2019 09:00 Đến: 09/04/2019 18:30 Chuyến bay: XE VE

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 06/04/2019 04:15
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 05/04/2019 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 4,990,000 đ 3,743,000 đ 499,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 1,800,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 4,990,000 đ 3,743,000 đ 499,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,800,000 đ

  Ghi chú

Miễn visa Campuchia với khách Quốc tịch : Vietnam, Laos, Philippines, Malaysia,Singapore, Thailand, Myanmar