Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 13/10/2017 08:35 Đến: 13/10/2017 10:05 Chuyến bay: VJ801
Ngày về: 17/10/2017 19:55 Đến: 17/10/2017 21:25 Chuyến bay: VJ806

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 13/10/2017 06:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 11/10/2017 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 6,790,000 đ 6,790,000 đ 679,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 2,600,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 4,790,000 đ 4,790,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 2,600,000 đ

  Ghi chú

Không quà tặng, không đón tiễn sân bay, tự túc ăn trưa ngày đầu và ngày cuối. tour chưa bao gồm tiền típ 3$/ngày/khách