Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 21/03/2019 08:40 Đến: 21/03/2019 10:15 Chuyến bay: VN601
Ngày về: 25/03/2019 11:20 Đến: 25/03/2019 13:05 Chuyến bay: VN600

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 21/03/2019 06:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 19/03/2019 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,190,000 đ 8,271,000 đ 919,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,600,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 4,790,000 đ 4,311,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,600,000 đ

  Ghi chú

Tour không bao gồm ăn trưa ngày đầu, ngày cuối, không quà tặng, ngày đi tập trung tại sân bay, tiền tip bắt buộc 3usd/ngày/khách. Tour không hoàn, không hủy, không đổi.