Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 12/02/2018 09:50 Đến: 12/02/2018 11:25 Chuyến bay: DD3211
Ngày về: 16/02/2018 18:30 Đến: 16/02/2018 20:00 Chuyến bay: DD3218

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 12/02/2018 07:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 09/02/2018 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 13,490,000 đ 12,141,000 đ 1,349,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,600,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,990,000 đ 8,091,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,600,000 đ

  Ghi chú