Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/04/2019 08:25 Đến: 01/04/2019 10:30 Chuyến bay: VJ809
Ngày về: 04/04/2019 12:00 Đến: 04/04/2019 14:00 Chuyến bay: VJ808

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 01/04/2019 06:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 29/03/2019 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,590,000 đ 7,942,000 đ 1,059,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,490,000 đ 6,367,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 3,900,000 đ

  Ghi chú

Không có phòng 3