Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 23/06/2019 08:25 Đến: 23/06/2019 10:30 Chuyến bay: VJ809
Ngày về: 26/06/2019 12:00 Đến: 26/06/2019 14:00 Chuyến bay: VJ808

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 23/06/2019 06:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 20/06/2019 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,990,000 đ 8,242,000 đ 1,099,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,490,000 đ 6,367,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,900,000 đ

  Ghi chú

Do đặc thù khách sạn tại Phuket, phụ thu phòng 3 là: 1.100.000vnđ