Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 21/07/2019 09:00 Đến: 21/07/2019 11:00 Chuyến bay: VJ809
Ngày về: 24/07/2019 11:55 Đến: 24/07/2019 13:55 Chuyến bay: VJ808

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 21/07/2019 06:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 18/07/2019 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,690,000 đ 8,017,000 đ 1,069,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,490,000 đ 6,367,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,900,000 đ

  Ghi chú

Do đặc thù khách sạn tại Phuket, phụ thu phòng 3 là: 1.100.000vnđ