Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/01/2019 10:35 Đến: 24/01/2019 12:35 Chuyến bay: VJ809
Ngày về: 28/01/2019 14:10 Đến: 28/01/2019 16:10 Chuyến bay: VJ808

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 24/01/2019 07:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 22/01/2019 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 12,590,000 đ 9,442,000 đ 1,259,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 5,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,990,000 đ 6,742,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 5,500,000 đ

  Ghi chú

Không có phòng 3