Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/09/2018 08:35 Đến: 26/09/2018 10:30 Chuyến bay: VJ809
Ngày về: 30/09/2018 12:00 Đến: 30/09/2018 14:05 Chuyến bay: VJ808

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 26/09/2018 06:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 24/09/2018 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 10,490,000 đ 7,867,000 đ 1,049,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 7,990,000 đ 7,191,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 4,500,000 đ

  Ghi chú

Không có phòng 3