Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 19/01/2017 09:50 Đến: 19/01/2017 11:10 Chuyến bay: DD3211
Ngày về: 23/01/2017 18:30 Đến: 23/01/2017 20:00 Chuyến bay: DD3218
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
19/01/2017 07:00 Sân bay
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 1,500,000 đ 1,500,000 đ 450,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
0 đ 0 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
0 đ 0 đ
Ghi chú
VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI, KHÔNG HOÀN, KHÔNG HUỶ VÀ ĐỔI NGÀY, HÀNH LÝ KÝ GỬI 30 KG/HÀNH KHÁCH/CHIỀU, XÁCH TAY 7KG/KHÁCH/