Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 19/01/2017 09:50 Đến: 19/01/2017 11:10 Chuyến bay: DD3211
Ngày về: 23/01/2017 18:30 Đến: 23/01/2017 20:00 Chuyến bay: DD3218

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 19/01/2017 07:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 1,500,000 đ 1,500,000 đ 450,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú

VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI, KHÔNG HOÀN, KHÔNG HUỶ VÀ ĐỔI NGÀY, HÀNH LÝ KÝ GỬI 30 KG/HÀNH KHÁCH/CHIỀU, XÁCH TAY 7KG/KHÁCH/