Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 23/05/2018 09:50 Đến: 23/05/2018 11:20 Chuyến bay: DD3211
Ngày về: 27/05/2018 18:30 Đến: 27/05/2018 20:00 Chuyến bay: DD3218

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 23/05/2018 07:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 2,000,000 đ 2,000,000 đ 600,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú

Vé không hoàn hủy, không đổi, đã bao gồm hành lý xách tay 7kg + kí gửi 20kg, đáp xuống sân bay Don Muang