Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 23/05/2019 11:25 Đến: 23/05/2019 13:30 Chuyến bay: VJ891
Ngày về: 26/05/2019 14:30 Đến: 26/05/2019 16:35 Chuyến bay: VJ892

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 23/05/2019 08:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 21/05/2019 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 7,990,000 đ 5,992,000 đ 799,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,200,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 6,190,000 đ 4,643,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,200,000 đ

  Ghi chú