Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/07/2019 11:35 Đến: 25/07/2019 13:35 Chuyến bay: VJ891
Ngày về: 28/07/2019 14:25 Đến: 28/07/2019 16:30 Chuyến bay: VJ892

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 25/07/2019 08:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 23/07/2019 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 8,690,000 đ 6,517,000 đ 869,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,200,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 6,190,000 đ 4,643,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 3,200,000 đ

  Ghi chú