Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 23/09/2018 11:35 Đến: 23/09/2018 13:30 Chuyến bay: VJ891
Ngày về: 27/09/2018 14:25 Đến: 27/09/2018 16:30 Chuyến bay: VJ892

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 23/09/2018 08:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 20/09/2018 10:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,490,000 đ 7,117,000 đ 949,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 4,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 6,590,000 đ 3,442,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 4,000,000 đ

  Ghi chú